היצירתיות שלך והיכולת שלך להתחבר אלינו ולדייק את הרוח של הדברים היא מופלאה.
איזה תענוג לעבוד איתך ולראות איך תהליך היצירה מתבשל עד שהוא נולד לעולם.
אני מסתכלת על הלוגו והלב שלי מתמלא שמחה.

תודה
נאוה הירשברג
מרכז אלון – להתחדש בחיים
www.alloncenter.co.il